Проведення первинної акредитаційної експертизи

Проведення первинної акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми Експлуатація суднових енергетичних установок у Національному університеті кораблебудування імені адмірала Макарова

 

Згідно наказу № 82-л МІНІСТЕРСТВА ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 30 травня 2018 року почала роботу експертна комісія з акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми Експлуатація суднових енергетичних установок зі спеціальності 271 Річковий та морський транспорт за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти у НУК імені адмірала Макарова.

 


Очолює комісію Варбанець Роман Анатолійович, завідувач кафедри суднових енергетичних установок і технічної експлуатації Одеського національного морського університету, доктор технічних наук, професор. Експерт ‑ Білоусов Євген Вікторович, декан факультету суднової енергетики, доцент кафедри експлуатації суднових енергетичних установок Херсонської державної морської академії, кандидат технічних наук, доцент.

 


30 травня відбулася зустріч членів комісії з виконуючим обов’язки ректора НУК Євгеном Івановичем Трушляковим. Після узгодження програми роботи з керівництвом НУК члени експертної комісії розпочали роботу з ознайомлення з документацією та матеріально технічною базою кафедри суднових та стаціонарних енергетичних установок.