НАВЧАЛЬНИЙ ВІДДІЛ

Відділ методичного забезпечення та моніторингу якості навчання

   Відділ методичного забезпечення та моніторингу якості навчання здійснює функції організації, планування та контролю навчально-методичної роботи, організації усіх видів практик, сприяння працевлаштуванню випускників університету. Відділ готує звітні дані з питань своєї діяльності для Міністерства освіти і науки України та інших організацій і працює у тісній взаємодії з адміністраціями інститутів, деканатами, кафедрами, іншими підрозділами університету.
   Начальник відділу - кандидат економічних  наук  Івата Вячеслав Вікторович.

Основні завдання, які вирішує відділ у своїй роботі:

* проведення моніторингу навчально-методичних видань та наукове і організаційне забезпечення розвитку навчально-методичної бази освітньої діяльності університету;
* науково-методичне забезпечення розвитку змісту освіти та вдосконалення організації навчального процесу;
* методичне і наукове забезпечення впровадження в університеті новітніх форм і методів навчання;
* проведення соціологічних досліджень з питань, пов’язаних з удосконаленням організації навчального процесу та змістом освіти;
* організація усіх видів практик студентів;
* методичне забезпечення та контроль усіх видів практик;
* організація роботи щодо працевлаштування випускників університету.

   Основні зусилля діяльності відділу спільно з кафедрами, іншими навчальними та адміністративними підрозділами університету зосереджено на розвитку змісту освіти та вдосконаленні організації навчального процесу з тим, щоб досягти нового рівня підготовки випускників і прискорити входження України до Європейського освітнього простору, зберігши всі надбання національної вищої школи та доповнивши їх європейським досвідом.