• image01
 • image02
 • image03
 • image04
 • image05
 • image06
 • image07

Навчальна частина

Навчальна частина є основним структурним підрозділом НУК, який здійснює координацію та контроль за навчальною, науково-методичною та виховною роботою інститутів, факультетів i кафедр університету.

Керівництво навчальною роботою здійснює начальник навчальної частини університету Мозговий Андрій Михайлович. У своїй роботі керівник навчальної частини керується законами України, нормативними документами, наказами, розпорядженнями й інструкціями Міністерства освіти і науки України, наказами та розпорядженнями ректора НУК. Штат навчальної частини складається з методистів, фахівців, диспетчерів, іншого навчально-допоміжного та навчально-виробничого персоналу. Чисельність штату працівників навчальної частини регламентується чинним законодавством. Функціональні права та обов’язки кожного працівника навчальної частини визначаються посадовими інструкціями. Документообіг навчальної частини регламентується порядком, який затверджується відповідно до законодавства.

Ліцензування та акредитація


 • Наказ № 1022 від 17.09.12 р.
 • Примірні зразки документів, що додаються до заяви, для проведення ліцензування освітніх послуг у сфері вищої освіти
 • Наказ № 1021 від 17.09.12 р.
 • Лист щодо змін у сфері ліцензування та акредитації
 • Лист щодо ліцензійних умов надання освітніх послуг у сфері вищої освіти
 • Наказ № 978 від 09 серпня 2012 р.
 • Детальніше тут..