Накази та розпорядження НУК

- Наказ НУК імені адмірала Макарова від 09.10.2012 № 997-уч

Додаток 1

Додаток 2

Про розробку нових навчальних планів

-Наказ НУК імені адмірала Макарова від 20.01.2011 № 69-уч

Про розробку навчальних планів

- Наказ НУК імені адмірала Макарова від 07.04.2010 № 344

Про затвердження Програми організації підготовки магістрів в Україні

- Наказ МОНУ від 02.03.2010 № 165

Про Концепцію організації підготовки магістрів в Україні

- Наказ МОНУ від 10.02.2010 № 99

Про методичні рекомендації щодо запровадження Європейської кредитно-трансферної системи та її ключових документів у вищих навчальних закладах

- Лист МОН України від 26.02.10 № 1/9-119

Про структуру освітньо-професійних програм та навчальних планів підготовки бакалаврів

- Наказ МОНУ від 10.02.2010 № 101

Про затвердження програм навчальної дисципліни «Українська мова (за професійним спрямуванням)